Αρχείο

 • Αρχείο Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας (0) Το διαθέσιμο αρχειακό υλικό περιλαμβάνει Βιβλία Πρακτικών της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας από το 1930 και εξής, Βιβλία Περιουσίας Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Λάρνακας, Βιβλία Μισθολογίου Καθηγητών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Λάρνακας, Βιβλία Εξόδων των Σχολείων της Λάρνακας, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία από το 1963 και άλλα. Επίσης, φιλοξενείται αρχειακό υλικό από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αμμοχώστου, το Ελληνικό Γυμνάσιο Αρρένων, Θηλέων και την Τεχνική Σχολή Αμμοχώστου.
 • Αρχείο Σχολικής Εφορείας Σολέας (0) Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει Βιβλία Πρακτικών της Σχολικής Εφορείας Σολέας για την περίοδο 1935-1955 και 1962 μέχρι σήμερα. Επίσης, υπάρχει εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία κυρίως από τη δεκαετία του 1950 με την Αποικιακή Κυβέρνηση, το γραφείο του Κυβερνήτη και το γραφείο του Βρετανού Διευθυντή Εκπαιδεύσεως, το Κτηματολογικόν Γραφείον Κύπρου, με τοπικούς φορείς, συλλόγους και εταιρείες όπως το Εθνικό Συμβούλιο της Εθναρχίας Κύπρου και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, τη Μητρόπολη Κυρηνείας, την ΟΕΛΜΕΚ, τα μεταλλεία Αμιάντου και Σκουριώτισσας, καθώς και επιστολές με εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα.
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (0)
  • Αρχείο Ηρακλή Αγγελίδη (0) Περιλαμβάνει προσωπικά έγγραφα και αλληλογραφία του καθηγητή και γυμνασιάρχη Ηρακλή Αγγελίδη (1897-1987), καθώς και φωτογραφικό υλικό. Ανήκει πλέον στο αρχείο του Λανιτείου Λυκείου, μετά από δωρεά του εγγονού του, Ηρακλή Κυριάκου, το 2023.
  • Αρχείο Θεοδόση Πιέρου (0) Το αρχείο περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα και φωτογραφικό υλικό που αφορούν στην εκπαιδευτική σταδιοδρομία του Θεοδόση Πιέρου (Εγγυητική συμφωνία για τη φοίτησή του στο Διδασκαλικό Kολλέγιο Μόρφου, διορισμός, μεταθέσεις, προαγωγές, αξιολογήσεις) της περιόδου 1951-1987. Ο Θεοδόσης Πιέρος γεννήθηκε στο Δάλι/Ιδάλιον το 1930. Σπούδασε στο διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου (1951) και μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλία με υποτροφία της Κοινοποιλιτείας (1970-1971). Υπηρέτησε στο Δημοτικό σχολείο ‘Ανω Πλατρών, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Λατσιά, Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου, Β΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου (του οποίου υπήρξε και ο πρώτος Διευθυντής 1969), Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα. Υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της κοινότητας Ιδαλίου. Απεβίωσε το 2004.
  • Αρχείο Ιωάννη Χαρμαντά (0) Περιλαμβάνει έγγραφα και προσωπική αλληλογραφία του δάσκαλου Ιωάννη Χαρμαντά, ο οποίος είχε διατελέσει βουλευτής Κερύνειας (1960-1965) και μέλος της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης, της απόλυτης αρχής για θέματα Παιδείας που αφορούσαν την ελληνική κοινότητα της Κύπρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Αύγουστο 1960 μέχρι τον Μάρτιο του 1965.
  • Αρχείο Σωκράτη Γεωργιάδη (0) Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό όπως επιστολές και άλλα έγγραφα που αφορούν την Ελληνική Σχολή και τη Σχολική Εφορεία Σολέας, Πρακτικά Συνεδριάσεων της διδασκαλικής οργάνωσης Σολέας, διδακτικά εγχειρίδια και σημειώσεις για διδασκαλία διάφορων μαθημάτων από την περίοδο 1920-1950, από το προσωπικό αρχείο του Σωκράτη Γεωργιάδη. Ο δάσκαλος Σωκράτης Γεωργιάδης υπήρξε εκ των ιδρυτών της Ελληνικής Σχολής Σολέας, πρώτος διευθυντής της Σχολής και μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής στη συνέχεια και για πολλά χρόνια πρόεδρος και απλό μέλος της οικείας Σχολικής Εφορείας. Ένα μέρος του αρχείου ανήκει στο Λύκειο και ένα άλλο στην Εφορεία Σολέας.
  • Δημοτικό Ιστορικό Αρχείο Λάρνακας (0) Περιλαμβάνει έγγραφα, αλληλογραφία, σχολικές εκδόσεις και πλούσιο φωτογραφικό από τις αρχές του 20ου αιώνα, σχετικά με την ιστορία της εκπαίδευσης στην πόλη της Λάρνακας, τα ιστορικά σχολεία και προσωπικότητες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά πράγματα της Λάρνακας.
 • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (0)
 • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (0)
  • Αρχείο Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου (0) Το αρχείο του A΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου περιλαμβάνει πλήρη σειρά Μαθητολογίων τα οποία καλύπτουν την περίοδο 1898 μέχρι σήμερα. Διασώζονται επίσης, Μητρώα, Βαθμολόγια, Βιβλία επιθεωρήσεων, Ημερολόγια και Βιβλίο Κήπου καθώς και ένα Βιβλίο Επιθεωρήσεων του βραχύβιου Παρθεναγωγείου Ιδαλίου (1907 ;-1936). Υπάρχει επίσης, φωτογραφικό αρχείο από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα.
  • Αρχείο Α΄ Δημοτικού Σχολείου Πέρα Χωρίου-Νήσου (0) Το αρχείο του A΄ Δημοτικού Σχολείου Πέρα χωρίου Νήσου περιλαμβάνει πλήρη σειρά Μητρώων από το 1939 μέχρι σήμερα πλην του τόμου 1974-1991, ο οποίος αγνοείται. Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές για ύπαρξη αρχείου (Βιβλία Εκθέσεων Επιθεωρητού) της περιόδου 1909, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί. Υπάρχει επίσης, φωτογραφικό υλικό από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα.
  • Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αθηένου (0) Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αθηένου περιλαμβάνει Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλίο Επιθεωρήσεων, Ποινολόγιο, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Κήπου από το 1898 μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει επίσης το Μητρώο και αλληλογραφία που αφορά στη λειτουργία Νυκτερινού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης στην κοινότητα στη δεκαετία του 1960. Διασώζεται επίσης αποσπασματική εισερχόμενη Αλληλογραφία με το Γραφείο Παιδείας, την Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση και αργότερα το Υπουργείο Παιδείας καθώς και με άλλες υπηρεσίες, όπως την Πολιτική Άμυνα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και άλλους πολιτιστικούς/ερευνητικούς φορείς από την περίοδο 1954 μέχρι σήμερα. Υπάρχει επίσης, φωτογραφικό αρχείο από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα. Το υλικό αφορά όλες τις φάσεις και μορφές λειτουργίας του σχολείου (Αρρεναγωγείο, Παρθεναγωγείο, Μεικτό, Οκτατάξιο Α΄ και Β΄ Κύκλος).
  • Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλογερά (ΚΑ) (0) Στο αρχείο του σχολείου εντοπίζονται κυρίως Μαθητολόγια από το 1909 και εξής που αφορούν το Αρρεναγωγείο, το Παρθεναγωγείο και την Αστική Σχολή Λάρνακας καθώς και το Μεικτό Δημοτικό Σχολείο Καλογερά. Επίσης, στο αρχείο περιλαμβάνεται ένα Βιβλίο Κήπου/Επιθεωρήσεως, εισερχόμενη αλληλογραφία με το Υπουργείο Παιδείας από τη δεκαετία του 1960 και φωτογραφικό υλικό.
 • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (0)
  • Αρχείο Αθηναϊδείου Γυμνασίου Καθολικής (0) Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από το 1920 (με τη δημιουργία της «Ιδιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών και Ελληνικών Μαθημάτων», και στη συνέχεια του Αθηναϊδείου Γυμνασίου Θηλέων και της μετέπειτα πορείας του με τα εκάστοτε ονόματα του σχολείου) μέχρι και σήμερα, όπως Βιβλία Πρακτικών, Μητρώα, Μαθητολόγια, Ποινολόγια, Βαθμολόγια, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Ημερολόγια, Αλληλογραφία και άλλα.
  • Αρχείο Απεητείου Γυμνασίου Αγρού (0) Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από την ίδρυση της Ανωτέρας Σχολής Αγρού (Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού κατόπιν) το 1943 μέχρι σήμερα και από την Εφορεία Κοινοτικών Εκπαιδευτηρίων Αγρού, όπως Βιβλία Πρακτικών, Μητρώα, Μαθητολόγια, Ποινολόγια, Βαθμολόγια, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλία ύλης, Ημερολόγια, Αλληλογραφία, φωτογραφικό υλικό και άλλα.
  • Αρχείο Λανιτείου Λυκείου (0) Περιλαμβάνει ποικίλο και ογκωδέστατο αρχειακό υλικό, από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα έως και σήμερα, καλύπτοντας την ιστορική διαδρομή του Ελληνικού Γυμνασίου Λεμεσού (αρχικά Ημιγυμνασίου), καθώς και του Παρθεναγωγείου Λεμεσού, τις διάφορες μορφές και τα εκάστοτε ονόματα των σχολείων μέχρι το σημερινό Λανίτειο Λύκειο, όπως Βιβλία Πρακτικών, Μητρώα, Μαθητολόγια, Γενικό και Ειδικό Έλεγχο, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βαθμολόγια, Ποινολόγια, Βιβλία Εξετάσεων, Ημερολόγια, ποικίλη Αλληλογραφία κ.ά. Επίσης, διαθέτει υλικό εκπαιδευτικών οργανώσεων επί Αγγλοκρατίας, καταλόγους μαθητών και άλλο υλικό που αφορά κατεχόμενα σχολεία, άλμπουμ φωτογραφιών και άλλα.
  • Αρχείο Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου (0) Περιλαμβάνει ποικίλο αρχειακό υλικό, από το 1909 έως και σήμερα, που καλύπτει την ιστορική διαδρομή του Ημιγυμνασίου Πάφου αρχικά (1905-1924), του Γυμνασίου Πάφου Α΄ (1924-1977) στη συνέχεια και του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ (1977-σήμερα). Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει Βιβλία Πρακτικών, Μητρώα, Μαθητολόγια, Γενικό και Ειδικό Έλεγχο, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βαθμολόγια, Ποινολόγια, Βιβλία Εξετάσεων, Ημερολόγια, φωτογραφικό υλικό και άλλα.
  • Αρχείο Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (0) Το υπάρχον υλικό καλύπτει κυρίως την περίοδο από τη δεκαετία του 1950 και εφεξής (με περιορισμένο υλικό από τις δεκαετίες του 1930 και 1940), και αφορά την τότε Εμπορική Ακαδημία Λεμεσού (προηγουμένως Εμπορικό Λύκειο Λεμεσού) και τη μετέπειτα πορεία του σχολείου με τις εκάστοτε ονομασίες. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Βιβλία Πρακτικών, Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία ύλης, Βιβλία εξετάσεων, Βαθμολόγια, Ημερολόγια και άλλα.
  • Αρχείο Λυκείου Παλουριώτισσας (0) Το πλούσιο αρχείο του σχολείου, το οποίο χρονικά εκτείνεται από το 1961 μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει Μητρώα, Μαθητολόγια, Βιβλία Ειδικών Ελέγχων, Πρακτικά Συνεδριάσεων Καθηγητικού Συλλόγου, Πρακτικά Συνεδριάσεων Διευθυντικής Ομάδας, Πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπών διαφόρων θεσμοθετημένων βραβείων, Ποινολόγιο, Ημερολόγια, Βιβλία Ανακοινώσεων, Βιβλία Διδαχθείσας και Εξεταστέας Ύλης, Βιβλία Εξετάσεων, Βιβλία Εκδρομών και Επισκέψεων, Βιβλία Πρωτοκόλλησης, Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλίο Επιθεωρήσεως. Διαθέτει επίσης, φακέλους εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας με την Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση, το Υπουργείο Παιδείας, τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας, με ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς καθώς και με άλλες υπηρεσίες, από το 1961 μέχρι σήμερα. Λόγω της χρήσης των σχολικών εγκαταστάσεων ως Παράρτημα Θηλέων του Παγκυπρίου Γυμνασίου στο αρχείο του Σχολείου περιλαμβάνεται και παλαιότερο αποσπασματικό υλικό από το Παγκύπριο Γυμνάσιο (1942-1961). Στο φωτογραφικό αρχείο εκτός από φωτογραφίες του σχολείου περιλαμβάνεται η μοναδική και πλούσια συλλογή φωτογραφικού υλικού των Κατεχόμενων Σχολείων της Κύπρου (1936-1974).
  • Αρχείο Λυκείου Σολέας (0) Το υπάρχον αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο από το 1919, έτος ίδρυσης της Ελληνικής Σχολής Σολέας, μέχρι σήμερα και αφορά τη μετέπειτα πορεία του σχολείου με τις εκάστοτε ονομασίες. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Βιβλία Πρακτικών (από το 1954 και εξής), Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία ύλης, Βιβλία εξετάσεων, Βαθμολόγια, αλληλογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, Ημερολόγια και άλλα.
  • Αρχείο Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας (0) Περιλαμβάνει ποικίλο και ογκωδέστατο αρχειακό υλικό, από το 1898 έως και σήμερα, που καλύπτει την ιστορική διαδρομή του Αποστολίδειου Ημιγυμνασίου αρχικά και του Παγκύπριου Εμπορικού Λυκείου Λάρνακας στη συνέχεια. Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει Βιβλία Πρακτικών, Μητρώα, Μαθητολόγια, Γενικό και Ειδικό Έλεγχο, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βαθμολόγια, Ποινολόγια, Βιβλία Εξετάσεων, Ημερολόγια, ποικίλη Αλληλογραφία, φωτογραφικό υλικό κ.ά. Επίσης, υπάρχουν βιβλία Γενικού και Ειδικού Ελέγχου από το Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο, δύο βιβλία Γενικού Ελέγχου (1929-1930, 1935-1936) του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Λάρνακας και Βιβλίο Μισθολογίου Καθηγητών της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας για την περίοδο 1923-1931.
Next page >